Tin Tức

Ứng dụng Silicone trong suốt ống cách điện

Ngày Đăng: 06/01/2016 - 8:11 PM
Silicone trong suốt ống có thể được phân loại là "ra khỏi kiểm soát", "Ống thanh." Silicone ống làm bằng silicone cao su dính được áp dụng cho máy trộn hai-cuộn hoặc một kneader..

NAM QUỐC SƠN HÀ

Ngày Đăng: 14/12/2015 - 11:44 PM
Click and drag to move NAM QUỐC SƠN HÀ NAM QUỐC SƠN HÀ Nam quốc sơn hà Nam đế cư, Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ đẳng..