Thông tin sản phẩm

  • GIÁP NÍU

  • Giá : Liên Hệ Liên Hệ
  • Mã SP :

GIÁP NÍU DÂY BỌC

MÃ HÀNG

Dây bọc 50 mm²

GNB 50

Đường kính: 20 - 23.5 mm

Dây bọc 70 mm²

GNB 70

Đường kính: 22.5 – 26 mm

Dây bọc 95 mm²

GNB 95

Đường kính: 24.5 - 27.5mm

Dây bọc 120 mm²

GNB 120

Đường kính: 26.5 - 29 mm

Dây bọc 150 mm²

GNB 150

Đường kính: 28 – 31 mm

Dây bọc 185 mm²

GNB 185

Đường kính: 30 – 34 mm

Dây bọc 240 mm²

Đường kính: 35 - 37.5 mm

GNB 240

Dây bọc 300 mm²

Đường kính: 35 - 40 mm

GNB 300

GIÁP NÍU DÂY TRẦN

 

Dây trần 50 mm²

GNT 50

Đường kính: 9.5 - 10.5 mm

Dây trần 70 mm²

GNT 70

Đường kính: 10.5 – 12 mm

Dây trần 95 mm²

GNT 95

Đường kính: 13.5 – 15 mm

Dây trần 120 mm²

GNT 120

Đường kính: 15 – 17 mm

Dây trần 150 mm²

GNT 150

Đường kính: 17 – 19 mm

Dây trần 185 mm²

GNT 185

Đường kính: 19 - 21.5 mm

Dây trần 240 mm²

GNT 240

Đường kính: 21.5 - 24.5 mm

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

DÂY BUỘC CỔ / ĐẦU SỨ LOẠI POLYMER

DÂY BUỘC CỔ / ĐẦU SỨ LOẠI POLYMER

Giá : Liên Hệ

DÂY BUỘC CỔ / ĐẦU SỨ ĐÔI LOẠI CÓ BỌC BÁN DẪN

DÂY BUỘC CỔ / ĐẦU SỨ ĐÔI LOẠI CÓ BỌC BÁN DẪN

Giá : Liên Hệ

DÂY BUỘC CỔ / ĐẦU SỨ LOẠI CÓ BỌC BÁN DẪN

DÂY BUỘC CỔ / ĐẦU SỨ LOẠI CÓ BỌC BÁN DẪN

Giá : Liên Hệ